Stress/angst reductie

Prikkelgevoelige hond: gedrag en stress

Honden krijgen dagelijks veel prikkels binnen. En sommige honden zijn gevoeliger voor deze prikkels. Deze prikkels zijn een vorm van stress, negatief of positief. Bijvoorbeeld een vreemde hond buiten, de postbode die langs komt, drukke kinderen in huis, met de bal spelen, sporten. Iedere keer dat een hond stress ervaart worden stress hormonen aangemaakt. In eerste instantie is dit adrenaline, dit is een kortdurend stress hormoon om snel in actie te kunnen komen. De adrenaline zakt weer vrij snel maar dan komt het stress hormoon cortisol vrij en dit hormoon blijft enkele uren in het lichaam aanwezig. Stress hormonen zijn erg belangrijk, In levensbedreigende situaties zorgen ze ervoor dat we kunnen reageren om onszelf in veiligheid te brengen. Te veel stress geeft echter negatieve effecten.

 

Iedere keer dat er dus een stress reactie is geweest moet het lichaam rusten om dit te kunnen verwerken zodat de stress-emmer weer wat leger wordt. Als er geen rust genomen wordt en de volgende stress reactie dient zich aan dan krijg je op een gegeven moment een stress-emmer die overloopt. Dit kan dan door een prikkel zijn waar ze normaal wel mee om zouden kunnen gaan maar omdat dit dan net de druppel is waardoor de emmer overloopt zal de hond ineens kunnen blaffen of juist ineens heel angstig gedrag kunnen vertonen

 

Massage zorgt voor afname van het stresshormoon cortisol. Daarnaast komt er ook oxytocine vrij. De aanmaak van dit hormoon wordt beïnvloed door aanraking en het zorgt ervoor dat de hond zich veilig en geborgen voelt. Ook zorgt massage voor balans in het zenuwstelsel waardoor prikkels en emoties beter verwerkt kunnen worden. Zo blijft de stress-emmer op een acceptabel level en zal de hond ook minder angstig worden en minder snel reageren op prikkels.

 

 

De tabel geeft  een indruk van een oplopend niveau van cortisol waarbij de rusttijden niet lang genoeg zijn en de emmer uiteindelijk overloopt.

In het kort: Voor het beïnvloeden van het gedrag kan massage ingezet worden bij:

  • Honden met een hoge prikkelgevoeligheid
  • Honden met stress
  • Angstige honden
  • Honden met een fysiek of mentaal trauma
  • Een hond die niet lekker in zijn vel zit
  • Ter ondersteuning van het werk van een gedragstherapeut